BestSublimation.euinfo_zagielpolicz_zagielinfo_mbankpolicz_mbank24hfilmy psf  bsapp1app2app3
Regulamin

 

Właścicielem sklepu jest firma:


Poligrafia Szczecin Best Sub Poland Sp. z o.o.

Filia zajmująca się drukiem i wysyłką gotowych zadrukowanych produktów:

ul. Macedońska 4, 70-841 Szczecin

Filia zajmująca się wysyłką czystych mediów do druku i serwisem:

ul. Jedności Narodowej 9, 74-240 Lipiany

 

Telefon kontaktowy: + 48 665 655 653 + 48 665 665 653

Adres e-mail: poligrafia-szczecin@10g.pl

NIP (UE VAT NUMBER) PL 955-232-67-21

REGON: 321160838

KRS: 0000402929

Kapitał zakładowy: 1,096,000.00 w całości wpłacony.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII wydział gospodarczy

krajowego rejestru sądowego

 

http://www.poligrafia-szczecin.pl/

http://www.bestsublimation.pl/

 Postanowienia ogólne:

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Ceny w

sklepie są w walucie polskiej PLN oraz dla klientów zagranicznych w EURO przeliczane

automatycznie według kursu średniego NBP.


Zamówienia można składać pocztą elektroniczną: poligrafia-szczecin@10g.pl, telefonicznie (+48) 665-655-653 , (+48) 665 665 653 lub poprzez witrynę internetową (sklep internetowy).Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.


Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.


Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.


W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).


W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez Internet.


Zespół sklepu poligrafia-szczecin.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego dostawcę:Realizacja zamówienia:

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).

W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się od przyjęcia zamówienia do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Zamówienia przyjęte do godziny 13-14 są realizowane tego samego dnia.

Ubezpieczona przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na następny dzień roboczy po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej ( UPS Polska).

Każdorazowo UPS Polska wysyła numery tracking paczek na wskazany przez klienta adres

po zrealizowaniu przesyłki.

Koszty przesyłki firmy kurierskiej ponosi kupujący.


Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki

zawsze do paczki numer 1 w przypadku multi packów pod listem przewozowym kuriera.

Każda paczka zawiera informacje o konieczności sprawdzenia paczki pod kątem

uszkodzeń wynikających z transportu i sporządzenie protokołu uszkodzeń w celu

przedłożenia ewentualnych reklamacji kuriera UPS. W przypadku kiedy sporządzenie

protokołu uszkodzeń jest nie możliwe w chwili odbioru paczki informujemy iż istnieje

możliwość jego sporządzenia w przeciągu 10 dni od doręczenia paczki dzwoniąc na

bezpłatną infolinie ze strony www.ups.com zamawiając kuriera na sporządzenie protokołu.


Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Za pomocą kart kredytowych i debetowych: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, DINNERS, JCB i wielu innych. Możecie państwo również użyć naszego systemu przelewów obsługujących wszystkie główne banki w Polsce. Obsługujemy też przelewy wykonane z kont zagranicznych oraz kart kredytowych i debetowych wydanych poza granicą Polski. Możliwe są też płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane

są za pośrednicrwem Dotpay, Transferuj, PayU, PayPal 

 

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

Wszystkie produkty oferowane w sklepie poligrafia-szzcecin.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski..

 

Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Zwrot i odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży. Klient na mocy ustawy z dnia 2 marca

2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkode

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1 (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.)

Klient który zakupił towary lub usługi w naszej firmie ma prawo odstąpić od kupna bez

podania przyczyny w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia

wydania produktów w tym przypadku od dnia doręczenia paczki przez kuriera lub odbioru

osobistego towaru w siedzibie firmy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej

poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres zakładu:

Poligrafia Szczecin Best Sub Poland Sp. z o.o.

ul. Jedności Narodowej 9

74-240 Lipiany

Oświadczenie nalerzy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru

a za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się stempel pocztowy który nie może być starszy

niż 10 dni kalendażowych od otrzymania towaru. Oświadczenie powinno zawierać dane klienta

wraz z adresem oraz numerem NIP oraz datą otrzymania zamówienia. Klient powinien ustalić

termin zworu towaru o którym mowa w oświadczeniu który nie powinien być również dłuższy

niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Koszty transportu zwrotu pokrywa

sprzedający. Klient winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym,

nowym nie wskazującym na żadne ślady użytowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz

kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał.

Poligrafia Szczecin zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu

korekty faktury VAT i wysłania go klientowi. Klient zobowiązany jest do podpisania korekty

oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być

zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży. Zwrot kosztów nastapi w terminie nie

dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej korekty faktury VAT.Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "katalogu", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tego katalogu.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.


Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Szczecinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.Administratorzy Poligrafii Szczecin zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Poligrafia Szczecin Best Sub Poland Sp. z o.o.Myśliborska 874-240 Lipiany
Dział Sprzedaży665-655-653
Dział Sprzedaży665-665-653
Dział Sprzedaży534-655-654
Pomoc Techniczna534-655-653
International Sales+48 534655653
Telefon stacjonarny+48 91 562 78 47
Telefon stacjonarny+48 91 562 78 48
Fax+48 91 564 12 98
E-mailinfo@poligrafia-szczecin.pl
BDO000002498
Skypepoligrafiaszczecin
GG8531278
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel