CreativeStudio™BestSublimation.euinfo_zagielpolicz_zagielinfo_mbankpolicz_mbank24hfilmy psf bs
Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem: www.sklep.poligrafia-szczecin.pl (dalej również jako „poligrafia-szczecin.pl”) zasady korzystania z niego i składania zamówień.

Do korzystania ze sklepu internetowego poligrafia-szczecin.pl, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego poligrafia-szczecin.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

właściciel sklepu

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.

Główny importer produktów do sublimacji

ul. Myśliborska 8, 74-240 Lipiany

tel: 665 655 653

tel: 665 665 653

tel: 534 655 653

tel: 534 655 654

tel: +48 91 562 78 47

tel: +48 91 562 78 48

tel: +48 91 564 12 98

e-mail: info@poligrafia-szczecin.pl

e-mail: poligrafia-szczecin@10g.pl

e-mail: kadry@poligrafia-szczecin.pl

NIP / UE VAT NUMBER: PL 853 152 61 53

REGON: 386439662

KRS: 0000848672

BDO: 000002498

postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto /zawierają podatek VAT/. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Ceny w sklepie są w polskiej walucie PLN oraz dla klientów zagranicznych w EURO przeliczane automatycznie według średniego kursu NBP. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski gdzie wymagana jest odprawa celna klient obarczony będzie należnościami celno-podatkowymi oraz kosztami odprawy płatnymi agencji celnej lub Urzędowi Celnemu w swoim kraju.

Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową /sklep internetowy/: www.sklep.poligrafia-szczecin.pl oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

 • pocztą elektroniczną pod adresem:
  info@poligrafia-szczecin.pl
 • telefonicznie pod numerami komórkowymi:
  + 48 665 655 653, + 48 665 665 653, +48 534 655 654
 • telefonicznie pod numerami stacjonarnymi:
  + 48 91 562 78 47 lub +48 562 78 48
 • faxem:
  + 48 91 564 12 98

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszty dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako: „Kodeks cywilny”) /pełni jedynie rolę informacji handlowej/, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdująca się w momencie składania zamówienia w witrynie sklepu internetowego www.sklep.poligrafia-szczecin.pl

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową /strona www, pocztą elektroniczną/ momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu /telefonicznie lub pocztą elektroniczną/.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą telefoniczną, momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznego, chyba że obsługa sklepu zastrzega konieczność późniejszego potwierdzenia złożenia zamówienia. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący składania zamówień drogą internetową.

Zespół sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego dostawcę. Dokonując zakupu kupujący zapoznał się i akceptuje warunki gwarancji.

Rejestracja

W celu rejestracji w sklepie internetowym poligrafia-szczecin.pl (założenia przez Klienta konta na stronie internetowej sklep.poligrafia-szczecin.pl) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:

 • imię i nazwisko
 • login
 • adres e-mail i hasło
 • zaakceptować regulamin sklepu internetowego poligrafia-szczecin.pl

Rejestracja w sklepie internetowym sklep.poligrafia-szczecin.pl, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym sklep.poligrafia-szczecin.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego sklep.poligrafia-szczecin.pl należy wysłać wiadomość na adres e-mail info@poligrafia-szczecin.pl

Aby dokonać zakupów, należy zalogować się na swoje konto, umieścić wybrane towary w koszyku, tj. wyszczególnić je według zamieszczonej na stronie internetowej sklep.poligrafia-szczecin.pl instrukcji, a następnie wypełnić i wysłać formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej sklep.poligrafia-szczecin.pl

Składając zamówienie Klient proszony jest o podanie swoich danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie:

 • imienia i nazwiska/nazwy/firmy
 • dokładnego adresu dostarczenia zamówienia - ulicy, numeru domu, lokalu, miasta oraz numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie
 • numeru NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
 • adresu e-mail

Wyrażenie przez Klienta, będącego konsumentem lub prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lipianach pod adresem: ul. Myśliborska 8, 74-240 Lipiany. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu, wysłaniem odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „zamówienie niepotwierdzone” na koncie Klienta. Moment potwierdzenia przez kliknięcie na link przesłany e-mailem rozpoczyna czas realizacji zamówienia.

realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia obsługa sklepu potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Obsługa sklepu może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Zamówienia złożone do godziny 14:00 realizowane i wysyłane są tego samego dnia. Wyjątek stanowią prasy termotransferowe oraz drukarki z systemami stałego zasilania, które muszą być przed wysłaniem przygotowane oraz sprawdzone - takie zamówienia wysyłane są w kolejnym dniu roboczym.

Moment potwierdzenia złożenia zamówienia /telefonicznie lub pocztą elektroniczną/ przez obsługę sklepu jest tez okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych dostawy, a także /do momentu wysłania przesyłki/ zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu /odstąpienia od umowy/.

Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu przyjęcia zamówienia do wysłania przesyłki oraz czasu potrzebnego na dostarczenia przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki do klienta. Ubezpieczona przesyłka wysyłana firma kurierską trafia do adresata w następnym dniu roboczym po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. W takim przypadku klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich.

Koszty przesyłki ponosi kupujący.

Dowód zakupu /paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT/ jest dołączany do przesyłki, /w przypadku multipacków zawsze do paczki nr 1/ pod listem przewozowym kuriera. Każda paczka zawiera informację o konieczności sprawdzenia paczki pod kątem uszkodzeń wynikających z transportu i sporządzenia protokołu uszkodzeń w celu przedłożenia ewentualnych reklamacji w firmie kurierskiej. W przypadku kiedy sporządzenie protokołu uszkodzeń jest niemożliwe w chwili odbioru paczki, informujemy, że istnieje możliwość jego sporządzenia w przeciągu 10 dni od doręczenia paczki, dzwoniąc na bezpłatna infolinię ze strony www.ups.com zamawiając kuriera na sporządzenie protokołu.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów brutto wraz z kosztami dostawy) widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

formy płatności

Za zakupy na sklepie internetowym można zapłacić w następujący sposób:

 • za pomocą kart kredytowych i debetowych: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, DINNERS, JBC i wielu innych
 • za pomocą systemu przelewów internetowych obsługujących wszystkie główne banki w Polsce oraz przelewów z kont zagranicznych oraz kart kredytowych i debetowych wydanych poza granicami Polski
 • płatność gotówką /za pobraniem przy odbiorze przesyłki/ lub w momencie odbioru osobistego Poprzez bezpieczny system płatności PayPal
 • Przelewem zwykłym na rachunek Santander 70109014920000000117756622

Opłatę za zamówienie należy wnieść w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.

Rozliczenia transakcji kartami kredytowymi i debetowymi oraz przelewami internetowymi przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów:

 • Dotpay.pl
 • PayU.pl
 • Transferuj.pl

reklamacje i zwroty

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.poligrafia-szczecin.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązująca na terenie Polski.

Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu, a w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy /plomby/ są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługa sklepu w celu wyjaśnienia sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w czasie transportu. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu bez sporządzonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

Zwrot i odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

W przypadku osób fizycznych – konsumentów

Definicja konsumenta

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta nasza firma będzie uważać osobę fizyczną która dokonała zakupu w oparciu o imienną fakturę VAT lub paragon a jej adres doręczenia jest adresem prywatnym nie wskazującym na firmę.

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zwrot i odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży. Klient na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wydania towaru, w tym przypadku od doręczenia paczki przez kuriera lub odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pocztą tradycyjną, faxem bądź pocztą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego oświadczenia wraz z towarem na adres firmy:

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Myśliborska 8
74-240 Lipiany
e-mail: info@poligrafia-szczecin.pl

Oświadczenie wraz z towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy a za datę nadania zwrotu przyjmuje się stempel pocztowy lub datę odbioru paczki przez kuriera który nie może być starszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego konsumentem, zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jest do pobrania pod tym linkiem. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. W przypadku nie skorzystania z podanego wzoru oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko oraz dane adresowe osoby odstępującej od umowy, numer faktury imiennej lub paragonu jako dowód zakupu, numer telefonu kontaktowego oraz adres email, wyszczególnienie które przedmioty są zwracane oraz podanie przyczyny zwrotu i numer konta bankowego gdzie ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

Rzecz podlegająca zwrotowi w wyniku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od zawartej umowy, powinna zostać przesłana na koszt Klienta na adres wskazany w niniejszym regulaminie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym, nowym nie wskazującym na żadne ślady użytkowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne ale klient zostanie obciążony procentowo za zużycie towaru, brak oryginalnego pudełka, instrukcji, celowe uszkodzenie towaru itp. W przypadku kiedy stan zwróconego towaru nie będzie możliwy do przywrócenia jego jako nowy odstąpienie od umowy będzie nieskuteczne. Ponieważ nasza firma zajmuje się również sprzedażą spersonalizowanych gadżetów produkowanych w oparciu o wzór klienta w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, produkty takie nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy w myśli ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i są wyjątkiem.

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy sklep.poligrafia-szczecin.pl obowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy, ale nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zamówieniu towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Firma Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu korekty faktury VAT lub paragonu i wysłania go konsumentowi. Konsument zobowiązany jest do podpisania korekty oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku firm

Klient - firma, która zakupił towary lub usługi w naszej firmie, na którą został wystawiony dokument w postaci faktury vat z wskazaniem nazwy firmy, numer NIP itp., nie podlega ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i nie ma prawa zwrotu. Firmy mogą reklamować wadliwy towar, mają też prawo skorzystać z rękojmi lub gwarancji zgodnie z opisem towaru w sklepie na www.sklep.poligrafia-szczecin.pl

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów. Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Roszczenia reklamacyjne powinny być zgłaszane przez Klientów na dane adresowe sprzedającego wskazane w niniejszym regulaminie ze wskazaniem wady oraz zgłaszanego żądania zgodnego z przepisami Kodeksu cywilnego.

Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń, o których mowa powyżej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Towary sprzedawane w sklepie internetowym sklep.poligrafia-szczecin.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku udzielenia gwarancji - roszczenia wynikające z gwarancji mogą być zgłaszane na adres wskazany w niniejszym regulaminie, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zamówionego towaru.

Reklamacja następuje w formie pisemnej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia wraz z towarem na adres zakładu:

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Myśliborska 8
74-240 Lipiany
e-mail: info@poligrafia-szczecin.pl

Oświadczenie wraz z reklamowanym towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru, a za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się stempel pocztowy lub datę odbioru paczki przez kuriera. Oświadczenie powinno zawierać dane klienta wraz z adresem oraz numerem NIP (kopią faktury zakupu lub paragonu) oraz datą otrzymania zamówienia. Klient powinien ustalić termin zwrotu towaru, o którym mowa w oświadczeniu, który nie powinien być również dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Koszty transportu zwrotu pokrywa kupujący. Klient winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym, nowym nie wskazującym na żadne ślady użytkowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu korekty faktury VAT i wysłania go klientowi. Klient zobowiązany jest do podpisania korekty oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży. Zwrot kosztów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej korekty faktury VAT lub paragonu.

ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeśli klient zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane /adres poczty elektronicznej/ będą wykorzystywane, również w celu wysyłania tego newslettera.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 19997 r. nr 133 poz. 883/. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Struktura sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania sklepu nie są tez gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez sklep internetowy www.poligrafia-szczecin.pl oraz zamawiającym. Treść regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna - sprzedaży między sklepem, a konsumentem / firmą, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego załatwienia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Szczecinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym, w przypadku Klientów będących konsumentami - ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Administratorzy sklepu www.sklep.poligrafia-szczecin.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, z wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, oraz punktu o ochronie praw konsumentów i firm który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie w szczególności z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie sklep.poligrafia-szczecin.pl oraz poinformowania zarejestrowanych Klientów poprzez przesłanie im treści nowego regulaminu na wskazane przez Klientów adresy e-mail. Zmiana niniejszego regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.Myśliborska 874-240 Lipiany
Dział Sprzedaży665-655-653
Dział Sprzedaży665-665-653
Dział Sprzedaży534-655-654
Pomoc Techniczna534-655-653
International Sales+48 534655653
Telefon stacjonarny+48 91 562 78 47
Telefon stacjonarny+48 91 562 78 48
Fax+48 91 564 12 98
E-mailinfo@poligrafia-szczecin.pl
Skypepoligrafiaszczecin
GG8531278
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel