Darmowa dostawa od 18 450,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Eksploatacja drukarki Virtuoso VJ628

Virtuoso VJ628

rozpoczęcie pracy

Zobacz film jak rozpakować i skonfigurować nową drukarkę Virtuoso VJ628.

Virtuoso VJ628

Obsługa w czasie eksploatacji

Zalecane warunki pracy
VJ628

Przed oraz w trakcie pracy drukarki należy monitorować temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu, gwarantuje to prawidłową pracę oraz wysoką jakość druku.

Sprawdzanie ostrza noża
VJ628

W zależności od stopnia eksploatacji drukarki należy co 6 miesięcy lub 1440 godzin pracy sprawdzić ostrze noża do cięcia papieru.

Podczas eksploatacji zwrócić uwagę czy krawędź uciętego papieru nie jest poszarpana oraz czy w obszarze cięcia i przy stacji dokującej nie gromadzi się pył pochodzący z papieru.

W razie potrzeby wymienić:
ostrze tnące - RPRT99VJCB.

Sprawdzanie uchwytów prowadzenia papieru
VJ628

W czasie codziennej eksploatacji należy sprawdzać uchwyty do prowadzenia papieru pod kątem wygiętych krawędzi, nadmiernego zużycia lub gromadzenia się na nich tuszu oraz pyłu z papieru.

Przed drukowaniem przesunąć je kilkakrotnie w celu wyczyszczenia obszaru pod uchwytami.

Nie należy używać drukarki, jeśli uchwyty są wygięte, ponieważ może dojść do uderzenia głowicą, co może być przyczyna jej uszkodzenia.

W razie potrzeby wymienić:
uchwyt prowadzenia papieru - RPRT994697.

Monitorowanie poziomu tuszu
VJ628

Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić poziom tuszu. Warto zaplanować zakup nowego pojemnika z tuszem, aby uniknąć sytuacji, że skończy się on w czasie drukowania.

Poziom tuszu sprawdza się z monitorze stanu drukarki ValueJet.

Zobacz jak korzystać z monitora stanu ValueJet

Poziom tuszu można monitorować w czasie rzeczywistym, aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać narzędzie Auto Printer Information, które dostępne jest w monitorze stanu ValueJet. Po wybraniu tego narzędzia informacje będą automatycznie odświeżane w odstępach 3, 10, 30 lub 60 sekund.

VJ628
Monitorowanie poziomu zużytego tuszu
VJ628

Przed rozpoczęciem drukowania oraz okresowo w razie potrzeby należy sprawdzić poziom zużytego tuszu.

Jeśli drukarka sygnalizuje wysoki poziom zużytego tuszu w zbiorniku należy opróżnić zbiornik, a następnie wykonać tzw. "Reset" monitora poziomu zużytego tuszu.

Zobacz jak opróżnić zbiornik zużytego tuszu i wykonać "Reset" monitora.

Do opróżnienia zbiornika niezbędny jest pojemnik o pojemności co najmniej 1,4 litra.

"Reset" monitora można wykonać dopiero po fizycznym opróżnieniu zbiornika, aby uniknąć wylania się zużytego tuszu do drukarki.

wykonanie testu dysz
VJ628

Przed rozpoczęciem drukowania lub okresowo, w razie potrzeby np. podczas drukowania dużymi partiami, należy wykonać test dysz.

Nie należy drukować w przypadku, gdy test dysz nie jest pełny. W takim przypadku należy wykonać krótkie, normalne lub długie czyszczenie dysz w zależności od stopnia niedrożności głowicy.

Zobacz jak przeprowadzić czyszczenie głowicy.

Na co dzień zaleca się wykonywanie krótkiego czyszczenia, które zużywa najmniejszą ilość tuszu i służy głównie do spłukania nalotów tuszu z głowicy drukującej.

wyrównanie papieru
VJ628

Sprawdzenie wyrównania papieru należy przeprowadzić za każdym razem, gdy następuje zmiana rolki papieru, przestawiania drukarki w inne miejsce lub w momencie stwierdzenia rozmazania obrazu.

Narzędzie do wyrównywania znajduje się w monitorze stanu drukarki ValueJet.

funkcja automatycznego spłukiwania głowicy
VJ628

Przed każdym wykonaniem testu dysz oraz przed rozpoczęciem drukowania urządzenie wykonuje płukanie głowicy. Funkcję tą można skonfigurować ręcznie w monitorze stanu ValueJet.

Przy stosowaniu tuszy Sawgrass okres co jaki ma być wykonane płukanie głowicy można ustawić na 25. Oznacza to, że głowica drukująca wykona 25 przejść, zanim dokona automatycznego płukania głowicy.

Jeżeli test dysz wykazuje spory ubytek należy zmniejszyć liczbę przejść pomiędzy kolejnymi płukaniami głowicy. Ważne, aby po wybraniu ilości przejść /a/ zapisać wprowadzoną zmianę /b/.

ekran informacji o stanie drukarki
VJ628

Na początku każdego cyklu pracy oraz okresowo w razie potrzeby lub w przypadku, gdy drukarka sygnałem dźwiękowym poinformuje o błędzie, należy sprawdzić informacje o stanie drukarki.

Nie należy ignorować żadnych komunikatów o błędach, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. W przypadku problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną Sawgrass.


Zobacz jakie części eksploatacyjne i środki czyszczące powinieneś mieć pod ręką w czasie codziennej eksploatacji drukarki Virtuoso VJ628.

Zobacz jak przeprowadzić podstawowe czynności w zakresie czyszczenia i konserwacji podczas codziennej eksploatacji drukarki Virtuoso VJ628.

pixel